Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Insatsindex 2015=100, januari 2016

Benämning på insats Vikter Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
0 TOTALINDEX 1000 99,9 -0,0 -0,2
01 ARBETSINSATSER 400 100,9 0,4 0,8
02 MATERIALINSATSER 510 99,4 -0,1 -0,6
02.1 OMRÅDE 42 100,0 -0,3 0,3
02.1.1 Jordämne 29 99,8 -0,4 -0,0
02.1.2 Byggområdets ytstrukturer 13 100,4 0,0 0,9
02.2 HUS 242 98,7 -0,0 -1,7
02.2.1 Betong, tegel och block 38 98,8 -0,0 -3,2
02.2.2 Betongelement 54 99,5 0,3 0,0
02.2.3 Stålkonstruktioner 17 97,4 0,3 -3,6
02.2.4 Sågvara 36 99,3 0,5 -1,4
02.2.5 Värmeisoleringar 22 98,4 -1,2 -2,5
02.2.6 Fönster och dörrar 60 98,4 0,4 -1,2
02.2.7 Beläggning 14 96,7 -2,9 -2,9
02.3 UTRYMMEN 93 100,3 0,1 1,1
02.3.1 Inomhuskonstruktioner 16 100,0 -0,9 0,0
02.3.2 Ytmaterial 41 101,5 1,2 2,5
02.3.3 Fast inredning, kranar och hushållsmaskiner 36 99,0 -0,8 -0,0
02.4 TEKNISKA SYSTEM 133 100,0 -0,2 -0,1
02.4.1 Värme, vatten och avlopp 21 99,0 -0,8 -0,0
02.4.2 Ventilation 28 100,0 -0,2 -0,4
02.4.3 El, reglering, belysning och hiss 83 100,1 -0,0 -0,1
03 TJÄNSTER 90 98,6 -1,5 -1,9
03.1 ARBETSPLATS- OCH VERKTYGSSERVICE 77 98,2 -1,8 -2,6
03.1.1 Transporter 27 97,2 -1,9 -4,6
03.1.2 Maskinarbeten och lyftanordningar 9 99,3 -2,0 -1,9
03.1.3 Arbetsplatsutrymmen, ställningar och väderskydd 21 96,7 -5,2 -1,6
03.1.4 Formmaterial och därtill hörande stöd 2 98,3 -2,8 -4,5
03.1.5 Avfallsavgifter 11 104,6 4,6 4,6
03.1.6 Arbetsplatsenergi 7 95,8 -0,8 -8,6
03.2 ÖVRIGA TJÄNSTER 14 100,5 0,0 1,8
03.2.1 Försäkringar 5 100,1 0,1 0,2
03.2.2 Anslutningsavgifter 9 100,6 0,0 2,6

Källa: Byggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jose Lahtinen 029 551 3776, Merja Järvinen 029 551 2458, rakennus.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.02.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. januari 2016, Tabellbilaga 1. Insatsindex 2015=100, januari 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/2016/01/rki_2016_01_2016-02-15_tau_001_sv.html