Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Insatsindex 2015=100, juni 2017

Benämning på insats Vikter Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
0 TOTALINDEX 1000,0 100,6 0,0 0,1
01 ARBETSINSATSER 399,8 99,9 -0,2 -1,1
02 MATERIALINSATSER 510,0 101,2 0,2 1,0
02.1 OMRÅDE 41,9 100,6 -0,9 -1,0
02.1.1 Jordämne 28,9 101,8 -0,7 -0,6
02.1.2 Byggområdets ytstrukturer 13,0 98,1 -1,3 -1,9
02.2 HUS 242,1 100,5 0,3 1,4
02.2.1 Betong, tegel och block 37,8 99,9 -0,3 0,5
02.2.2 Betongelement 54,4 105,0 2,6 5,2
02.2.3 Stålkonstruktioner 17,3 106,8 0,3 6,8
02.2.4 Sågvara 36,0 100,8 0,3 0,9
02.2.5 Värmeisoleringar 22,4 94,3 -2,1 -2,9
02.2.6 Fönster och dörrar 59,8 96,7 -0,8 -2,0
02.2.7 Beläggning 14,4 102,4 1,2 5,7
02.3 UTRYMMEN 93,3 102,4 -0,3 0,7
02.3.1 Inomhuskonstruktioner 15,9 101,4 -0,4 1,8
02.3.2 Ytmaterial 41,2 102,7 -0,0 1,0
02.3.3 Fast inredning, kranar och hushållsmaskiner 36,2 102,5 -0,5 -0,0
02.4 TEKNISKA SYSTEM 132,7 102,0 0,5 0,9
02.4.1 Värme, vatten och avlopp 21,4 102,5 -0,5 -0,0
02.4.2 Ventilation 28,0 100,1 0,6 -0,4
02.4.3 El, reglering, belysning och hiss 83,3 103,1 0,4 1,5
03 TJÄNSTER 90,2 100,3 0,2 0,3
03.1 ARBETSPLATS- OCH VERKTYGSSERVICE 76,7 99,8 0,0 -0,2
03.1.1 Transporter 27,1 98,7 0,0 2,5
03.1.2 Maskinarbeten och lyftanordningar 9,0 98,1 0,0 -0,3
03.1.3 Arbetsplatsutrymmen, ställningar och väderskydd 21,0 98,2 0,0 -4,8
03.1.4 Formmaterial och därtill hörande stöd 1,5 101,8 0,0 3,6
03.1.5 Avfallsavgifter 10,8 105,9 0,0 1,2
03.1.6 Arbetsplatsenergi 7,2 101,4 -0,0 0,9
03.2 ÖVRIGA TJÄNSTER 13,5 102,7 1,5 2,8
03.2.1 Försäkringar 4,5 100,7 0,0 0,5
03.2.2 Anslutningsavgifter 9,0 103,7 2,2 4,0

Källa: Byggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Atro Andersson 029 551 3544, Merja Järvinen 029 551 2458, rakennus.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 14.07.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. juni 2017, Tabellbilaga 1. Insatsindex 2015=100, juni 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/2017/06/rki_2017_06_2017-07-14_tau_001_sv.html