Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.9.2017

Byggnadskostnaderna steg i augusti med 0,3 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen steg byggnadskostnaderna i augusti 2017 med 0,3 procent från året innan. Priserna på materialinsatser steg med 1,3 procent och priserna på tjänster med 0,6 procent jämfört med augusti året innan. Samtidigt sjönk priserna på arbetsinsatser inom byggverksamhet med 1,1 procent. Nedgången i priserna på arbetsinsatser förklaras av att socialkostnaderna som arbetsgivaren betalar minskade jämfört med år 2016.

Byggnadskostnadsindexets långsiktiga utveckling

Byggnadskostnadsindexets långsiktiga utveckling

Byggnadskostnadsindex 2015=100, augusti 2017

Yrkesmässig nybyggnad av hus Vikter Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Totalindex   1000,0 100,8 0,0 0,3
Efter kostnadsslag Arbetsinsatser 400,0 99,8 -0,2 -1,1
Materialinsatser 510,0 101,8 0,2 1,3
Tjänster 90,0 99,9 0,0 0,6
Efter användningsändamål Bostadsbyggande 440,0 100,8 0,0 0,3
Övrigt husbyggande 560,0 100,8 0,0 0,3

Källa: Byggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Atro Andersson 029 551 3544, Merja Järvinen 029 551 2458, rakennus.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi

Publikationen i pdf-format (280,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 15.09.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. augusti 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/2017/08/rki_2017_08_2017-09-15_tie_001_sv.html