Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Insatsindex 2015=100, november 2017

Benämning på insats Vikter Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
0 TOTALINDEX 1000,0 101,6 0,3 0,4
01 ARBETSINSATSER 399,8 100,6 0,0 -1,3
02 MATERIALINSATSER 510,0 102,5 0,6 1,7
02.1 OMRÅDE 41,9 100,2 -0,2 -1,3
02.1.1 Jordämne 28,9 103,5 1,4 1,3
02.1.2 Byggområdets ytstrukturer 13,0 92,7 -3,9 -7,3
02.2 HUS 242,1 102,4 1,6 2,9
02.2.1 Betong, tegel och block 37,8 101,8 1,5 1,4
02.2.2 Betongelement 54,4 111,0 5,2 8,3
02.2.3 Stålkonstruktioner 17,3 108,3 0,0 6,8
02.2.4 Sågvara 36,0 100,4 -0,6 1,6
02.2.5 Värmeisoleringar 22,4 93,4 0,4 -4,3
02.2.6 Fönster och dörrar 59,8 98,4 1,2 0,9
02.2.7 Beläggning 14,4 100,7 -1,0 3,6
02.3 UTRYMMEN 93,3 104,1 -0,1 0,9
02.3.1 Inomhuskonstruktioner 15,9 102,7 -0,1 1,2
02.3.2 Ytmaterial 41,2 103,8 -0,3 1,1
02.3.3 Fast inredning, kranar och hushållsmaskiner 36,2 105,0 0,3 0,6
02.4 TEKNISKA SYSTEM 132,7 102,1 -0,4 0,9
02.4.1 Värme, vatten och avlopp 21,4 105,0 0,3 0,6
02.4.2 Ventilation 28,0 100,4 0,3 0,7
02.4.3 El, reglering, belysning och hiss 83,3 103,2 -0,9 0,9
03 TJÄNSTER 90,2 101,0 0,0 1,3
03.1 ARBETSPLATS- OCH VERKTYGSSERVICE 76,7 100,8 0,0 1,1
03.1.1 Transporter 27,1 99,0 0,0 2,8
03.1.2 Maskinarbeten och lyftanordningar 9,0 99,9 0,0 -1,1
03.1.3 Arbetsplatsutrymmen, ställningar och väderskydd 21,0 101,9 0,0 0,8
03.1.4 Formmaterial och därtill hörande stöd 1,5 103,9 0,0 0,9
03.1.5 Avfallsavgifter 10,8 105,9 0,0 1,2
03.1.6 Arbetsplatsenergi 7,2 97,5 0,2 -2,1
03.2 ÖVRIGA TJÄNSTER 13,5 102,2 0,0 2,8
03.2.1 Försäkringar 4,5 100,8 0,1 0,4
03.2.2 Anslutningsavgifter 9,0 102,9 0,0 3,9

Källa: Byggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Atro Andersson 029 551 3544, Merja Järvinen 029 551 2458, rakennus.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 15.12.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. november 2017, Tabellbilaga 1. Insatsindex 2015=100, november 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/2017/11/rki_2017_11_2017-12-15_tau_001_sv.html