Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Insatsindex 2015=100, december 2018

Benämning på insats Vikter Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
0 TOTALINDEX 1000,0 104,1 0,0 2,4
01 ARBETSINSATSER 399,8 103,0 0,0 2,4
02 MATERIALINSATSER 510,0 105,2 -0,0 2,6
02.1 OMRÅDE 41,9 99,7 0,2 0,5
02.1.1 Jordämne 28,9 104,6 0,2 1,8
02.1.2 Byggområdets ytstrukturer 13,0 88,7 0,0 -2,8
02.2 HUS 242,1 106,8 0,3 4,2
02.2.1 Betong, tegel och block 37,8 102,2 0,1 1,1
02.2.2 Betongelement 54,4 116,1 -0,3 4,9
02.2.3 Stålkonstruktioner 17,3 111,0 0,3 3,3
02.2.4 Sågvara 36,0 111,2 -0,6 9,7
02.2.5 Värmeisoleringar 22,4 96,4 -3,0 3,0
02.2.6 Fönster och dörrar 59,8 101,5 2,4 3,0
02.2.7 Beläggning 14,4 106,1 1,5 3,5
02.3 UTRYMMEN 93,3 106,0 0,0 1,6
02.3.1 Inomhuskonstruktioner 15,9 104,0 -0,2 1,1
02.3.2 Ytmaterial 41,2 105,2 0,2 1,5
02.3.3 Fast inredning, kranar och hushållsmaskiner 36,2 107,8 -0,0 1,9
02.4 TEKNISKA SYSTEM 132,7 103,6 -0,7 1,1
02.4.1 Värme, vatten och avlopp 21,4 107,8 -0,0 1,9
02.4.2 Ventilation 28,0 101,2 -1,0 0,0
02.4.3 El, reglering, belysning och hiss 83,3 105,2 -0,4 1,2
03 TJÄNSTER 90,2 102,3 0,3 1,3
03.1 ARBETSPLATS- OCH VERKTYGSSERVICE 76,7 102,0 0,4 1,2
03.1.1 Transporter 27,1 103,7 1,0 4,8
03.1.2 Maskinarbeten och lyftanordningar 9,0 98,9 0,0 -1,1
03.1.3 Arbetsplatsutrymmen, ställningar och väderskydd 21,0 98,9 0,0 -3,0
03.1.4 Formmaterial och därtill hörande stöd 1,5 102,7 0,0 -1,2
03.1.5 Avfallsavgifter 10,8 109,8 0,0 3,7
03.1.6 Arbetsplatsenergi 7,2 97,2 0,2 -0,3
03.2 ÖVRIGA TJÄNSTER 13,5 103,8 0,0 1,6
03.2.1 Försäkringar 4,5 102,1 0,0 1,3
03.2.2 Anslutningsavgifter 9,0 104,7 0,0 1,7

Källa: Byggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Atro Andersson 029 551 3544, Merja Järvinen 029 551 2458, rakennus.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.01.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. december 2018, Tabellbilaga 1. Insatsindex 2015=100, december 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/2018/12/rki_2018_12_2019-01-15_tau_001_sv.html