Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Insatsindex 2015=100, januari 2020

Benämning på insats Vikter Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
0 TOTALINDEX 1000,0 104,5 0,2 0,6
01 ARBETSINSATSER 399,8 104,2 0,0 1,8
02 MATERIALINSATSER 510,0 104,8 0,2 -0,4
02.1 OMRÅDE 41,9 97,3 0,1 -2,3
02.1.1 Jordämne 28,9 101,0 0,1 -3,5
02.1.2 Byggområdets ytstrukturer 13,0 89,2 0,0 0,7
02.2 HUS 242,1 104,5 -0,1 -1,7
02.2.1 Betong, tegel och block 37,8 103,4 0,4 1,3
02.2.2 Betongelement 54,4 107,1 -0,0 -6,9
02.2.3 Stålkonstruktioner 17,3 109,1 -1,3 -1,7
02.2.4 Sågvara 36,0 105,2 -0,7 -5,7
02.2.5 Värmeisoleringar 22,4 98,9 0,8 2,4
02.2.6 Fönster och dörrar 59,8 103,3 0,7 2,4
02.2.7 Beläggning 14,4 104,9 -2,3 0,2
02.3 UTRYMMEN 93,3 107,8 0,4 0,9
02.3.1 Inomhuskonstruktioner 15,9 104,0 -0,1 -0,2
02.3.2 Ytmaterial 41,2 107,4 0,9 1,0
02.3.3 Fast inredning, kranar och hushållsmaskiner 36,2 109,8 -0,0 1,2
02.4 TEKNISKA SYSTEM 132,7 105,7 0,4 1,6
02.4.1 Värme, vatten och avlopp 21,4 109,8 -0,0 1,2
02.4.2 Ventilation 28,0 105,0 0,0 2,2
02.4.3 El, reglering, belysning och hiss 83,3 106,7 0,8 1,8
03 TJÄNSTER 90,2 103,9 0,7 1,4
03.1 ARBETSPLATS- OCH VERKTYGSSERVICE 76,7 103,9 0,8 1,7
03.1.1 Transporter 27,1 107,0 0,0 2,0
03.1.2 Maskinarbeten och lyftanordningar 9,0 97,5 0,2 -1,3
03.1.3 Arbetsplatsutrymmen, ställningar och väderskydd 21,0 95,4 -1,4 -1,5
03.1.4 Formmaterial och därtill hörande stöd 1,5 97,4 1,0 -3,9
03.1.5 Avfallsavgifter 10,8 117,6 5,8 5,8
03.1.6 Arbetsplatsenergi 7,2 105,8 1,9 7,9
03.2 ÖVRIGA TJÄNSTER 13,5 103,8 0,1 -0,3
03.2.1 Försäkringar 4,5 103,4 0,2 0,3
03.2.2 Anslutningsavgifter 9,0 104,1 0,0 -0,6

Källa: Byggnadskostnadsindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Liina Arhosalo 029 551 3612, Merja Järvinen 029 551 2458, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 14.2.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. januari 2020, Tabellbilaga 1. Insatsindex 2015=100, januari 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/2020/01/rki_2020_01_2020-02-14_tau_001_sv.html