Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Insatsindex 2015=100, december 2020

Benämning på insats Vikter Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
0 TOTALINDEX 1000,0 103,8 -0,2 -0,5
01 ARBETSINSATSER 399,8 102,7 0,0 -1,4
02 MATERIALINSATSER 510,0 104,8 -0,4 0,1
02.1 OMRÅDE 41,9 100,6 0,2 3,4
02.1.1 Jordämne 28,9 107,9 0,5 7,0
02.1.2 Byggområdets ytstrukturer 13,0 84,4 -0,5 -5,4
02.2 HUS 242,1 103,4 -0,7 -1,2
02.2.1 Betong, tegel och block 37,8 102,3 0,6 -0,7
02.2.2 Betongelement 54,4 105,2 -1,3 -1,8
02.2.3 Stålkonstruktioner 17,3 108,8 0,2 -1,6
02.2.4 Sågvara 36,0 108,3 -0,1 2,2
02.2.5 Värmeisoleringar 22,4 95,5 -0,7 -2,7
02.2.6 Fönster och dörrar 59,8 99,7 -1,6 -2,8
02.2.7 Beläggning 14,4 108,3 -1,6 0,8
02.3 UTRYMMEN 93,3 107,6 0,3 0,2
02.3.1 Inomhuskonstruktioner 15,9 103,6 0,6 -0,6
02.3.2 Ytmaterial 41,2 107,7 0,3 1,2
02.3.3 Fast inredning, kranar och hushållsmaskiner 36,2 109,3 0,0 -0,5
02.4 TEKNISKA SYSTEM 132,7 106,8 -0,4 1,5
02.4.1 Värme, vatten och avlopp 21,4 109,3 0,0 -0,5
02.4.2 Ventilation 28,0 104,8 0,5 -0,2
02.4.3 El, reglering, belysning och hiss 83,3 108,2 -0,8 2,2
03 TJÄNSTER 90,2 103,3 -0,0 0,1
03.1 ARBETSPLATS- OCH VERKTYGSSERVICE 76,7 102,7 -0,0 -0,3
03.1.1 Transporter 27,1 106,8 0,0 -0,2
03.1.2 Maskinarbeten och lyftanordningar 9,0 90,5 0,0 -7,0
03.1.3 Arbetsplatsutrymmen, ställningar och väderskydd 21,0 97,0 0,0 0,4
03.1.4 Formmaterial och därtill hörande stöd 1,5 90,9 0,0 -5,8
03.1.5 Avfallsavgifter 10,8 117,6 0,0 5,8
03.1.6 Arbetsplatsenergi 7,2 99,9 -0,2 -3,8
03.2 ÖVRIGA TJÄNSTER 13,5 106,5 -0,0 2,6
03.2.1 Försäkringar 4,5 111,3 -0,1 7,9
03.2.2 Anslutningsavgifter 9,0 104,0 0,0 -0,0

Källa: Byggnadskostnadsindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Liina Arhosalo 029 551 3612, Merja Järvinen 029 551 2458, info@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 15.01.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. december 2020, Tabellbilaga 1. Insatsindex 2015=100, december 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/2020/12/rki_2020_12_2021-01-15_tau_001_sv.html