Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Bostadsbyggande 2015=100, april 2021

  Vikter Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
0 Totalindexet för bostadsbyggande 1000 109,1 0,8 3,5
01 Nybyggnad av bostadsbyggnader 400 107,3 0,7 3,1
01.1 Bostadssmåhus 150 107,6 1,0 3,6
01.2 Flervåningsbostadshus 250 107,2 0,5 2,8
02 Reparationsbyggande av bostadsbyggnader 600 110,2 0,9 3,7
02.1 Bostadsreparation av bostadsbyggnader 240 110,4 0,6 2,5
02.2 Byggnadsreparation av bostadsbyggnader 360 110,1 1,1 4,6
02.2.1 Byggnadsreparation av bostadssmåhus 180 112,3 2,0 5,9
02.2.2 Byggnadsreparation av flervåningsbostadshus 180 107,9 0,2 3,3

Källa: Byggnadskostnadsindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Liina Arhosalo 029 551 3612, Merja Järvinen 029 551 2458, info@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 14.05.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. april 2021, Tabellbilaga 2. Bostadsbyggande 2015=100, april 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/2021/04/rki_2021_04_2021-05-14_tau_002_sv.html