Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Insatsindex 2015=100, maj 2021

Benämning på insats Vikter Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
0 TOTALINDEX 1000,0 106,8 0,5 3,2
01 ARBETSINSATSER 399,8 105,5 0,3 3,5
02 MATERIALINSATSER 510,0 108,5 0,7 3,6
02.1 OMRÅDE 41,9 99,3 0,3 -1,3
02.1.1 Jordämne 28,9 105,6 0,1 -2,0
02.1.2 Byggområdets ytstrukturer 13,0 85,3 0,9 0,5
02.2 HUS 242,1 108,7 1,2 4,8
02.2.1 Betong, tegel och block 37,8 104,5 -0,5 0,4
02.2.2 Betongelement 54,4 105,4 0,0 -0,4
02.2.3 Stålkonstruktioner 17,3 121,1 3,2 11,3
02.2.4 Sågvara 36,0 131,8 6,5 23,6
02.2.5 Värmeisoleringar 22,4 93,9 -3,7 -3,4
02.2.6 Fönster och dörrar 59,8 101,9 0,8 1,9
02.2.7 Beläggning 14,4 110,1 0,5 4,0
02.3 UTRYMMEN 93,3 109,5 0,3 2,1
02.3.1 Inomhuskonstruktioner 15,9 111,0 4,1 6,9
02.3.2 Ytmaterial 41,2 107,9 -0,2 1,0
02.3.3 Fast inredning, kranar och hushållsmaskiner 36,2 110,6 -0,8 1,3
02.4 TEKNISKA SYSTEM 132,7 110,3 0,4 3,9
02.4.1 Värme, vatten och avlopp 21,4 110,6 -0,8 1,3
02.4.2 Ventilation 28,0 107,6 0,6 2,7
02.4.3 El, reglering, belysning och hiss 83,3 111,7 0,3 3,9
03 TJÄNSTER 90,2 102,9 0,0 -0,1
03.1 ARBETSPLATS- OCH VERKTYGSSERVICE 76,7 102,3 0,0 -0,6
03.1.1 Transporter 27,1 109,1 0,0 1,2
03.1.2 Maskinarbeten och lyftanordningar 9,0 87,0 0,0 -8,9
03.1.3 Arbetsplatsutrymmen, ställningar och väderskydd 21,0 92,7 0,0 -0,3
03.1.4 Formmaterial och därtill hörande stöd 1,5 86,0 0,0 -11,5
03.1.5 Avfallsavgifter 10,8 118,4 0,0 0,7
03.1.6 Arbetsplatsenergi 7,2 103,4 0,0 1,7
03.2 ÖVRIGA TJÄNSTER 13,5 106,2 0,0 2,3
03.2.1 Försäkringar 4,5 111,8 0,1 8,1
03.2.2 Anslutningsavgifter 9,0 103,5 0,0 -0,6

Källa: Byggnadskostnadsindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Liina Arhosalo 029 551 3612, Merja Järvinen 029 551 2458, info@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 15.06.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. maj 2021, Tabellbilaga 1. Insatsindex 2015=100, maj 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/2021/05/rki_2021_05_2021-06-15_tau_001_sv.html