Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.11.2021

Ökningen av byggnadskostnaderna avtog i oktober

Enligt Statistikcentralen steg byggnadskostnaderna i oktober 2021 med 9,4 procent från året innan. Jämfört med föregående månad ökade byggnadskostnaderna med 0,6 procent. Ökningen är alltså nu långsammare än under juni-augusti, då månadsförändringen av byggnadskostnadsindexet var i genomsnitt 1,6 procent.

Byggnadskostnadsindexets långsiktiga utveckling

Byggnadskostnadsindexets långsiktiga utveckling

Byggnadskostnadsindex 2015=100, oktober 2021

Yrkesmässig nybyggnad av hus Vikter Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Totalindex   1000 113,8 0,6 9,4
Efter kostnadsslag Arbetsinsatser 400 109,4 0,9 6,5
Materialinsatser 510 119,1 0,6 13,3
Tjänster 90 103,1 -0,9 -0,2
Efter användningsändamål Bostadsbyggande 440 114,1 0,4 9,7
Övrigt husbyggande 560 113,5 0,8 9,2

Källa: Byggnadskostnadsindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Liina Arhosalo 029 551 3612, Merja Järvinen 029 551 2458, info@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (288,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 15.11.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. oktober 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/2021/10/rki_2021_10_2021-11-15_tie_001_sv.html