Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.2.2022

Byggnadskostnaderna steg i januari med 6,9 procent från året innan

Korrigering 11.3.2022. Figuren i offentliggörandet har korrigerats.

Enligt Statistikcentralen steg byggnadskostnaderna i januari 2022 med 6,9 procent från året innan. Kostnaderna för materialinsatser ökade med 10,8 procent på ett år och arbetskostnaderna med 3,6 procent. Priserna på tjänster sjönk med 0,4 procent.

Byggnadskostnadsindexets långsiktiga utveckling (Figuren har korrigerats 11.3.2022.)

Byggnadskostnadsindexets långsiktiga utveckling (Figuren har korrigerats 11.3.2022.)

Byggnadskostnadsindexet har reviderats

Byggnadskostnadsindexet har reviderats och basåret har ändrats till 2021. Indexets viktstruktur har uppdaterats så att den motsvarar husbyggandet i dagsläget. Datainsamlingen har reviderats genom uppdatering av företagsurvalet och urvalet av representantprodukter samt genom att man som nya datakällor tagit i bruk webbskrapade prislistor från järnhandlar och kassaterminaldata.

När det gäller insatsnomenklaturen för indexet slopades Sågvara och Inomhuskonstruktioner, nya benämningar är Trästrukturer och Stomkonstruktioner. I hustypsnomenklaturen motsvarar Servicebyggnad det tidigare basårets Kontors- och affärsbyggnad.

För beräkningen av arbetskostnaderna har arbetsgivares socialförsäkringsavgifter uppdaterats vid årsskiftet.

Byggnadskostnadsindex 2021=100, januari 2022

Yrkesmässig nybyggnad av hus Vikter Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Totalindex 1000 103,5 -0,1 6,9
Efter kostnadsslag Arbetsinsatser 390 101,9 -0,3 3,6
Materialinsatser 520 105,3 0,0 10,8
Tjänster 90 99,9 0,1 -0,4
Efter användningsändamål Bostadsbyggande 450 103,2 -0,1 6,5
Övrigt husbyggande 550 103,7 -0,1 7,2

Källa: Byggnadskostnadsindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Liina Arhosalo 029 551 3612, Merja Järvinen 029 551 2458, info@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (254,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Figurer

Uppdaterad 15.02.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. januari 2022. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/2022/01/rki_2022_01_2022-02-15_tie_001_sv.html