Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Basåret för byggnadskostnadsindexet byts ut

Basåret för byggnadskostnadsindexet byts ut i början av år 2016. Det nya indexets viktstrukturer uppdateras för att svara mot kostnadsstrukturerna inom den yrkesmässiga nybyggnationen av hus. Dessutom uppdateras urvalet av produkter så att de motsvarar de nya byggnadstekniska bestämmelserna. Också täckningen av företagsurvalet breddas.

I byggnadskostnadsindexet upphör produktionen av indexen för självbyggande och de nuvarande renoveringsindexen. Ett totalindex för bostadsbyggande kommer att börja produceras. Det täcker både nybyggnation och renoveringsbyggande.

Mer information om när indexet med det nya basåret införs och mer om innehållet ges senare.

Tilläggsinformation: Jose Lahtinen tfn 029 551 3776

 


Senast uppdaterad 14.12.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/rki_2015-12-14_uut_001_sv.html