Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publiceringen av statistiken över finansiell leasing har upphört (10.12.2015)
Publiceringen av statistiken över finansiell leasing har upphört. De senaste uppgifterna, som gäller år 2014, har offentliggjorts 30.4.2015. Uppgifter om finansiell leasing kan i fortsättningen beställas som en avgiftsbelagd produkt.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansieringsleasing [e-publikation].
ISSN=2343-0990. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlea/index_sv.html