Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.6.2010

Byggföretagens omsättning minskade med nästan 7 procent under januari–mars

Under årets första kvartal minskade byggföretagens omsättning med 6,7 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. Omsättningen inom husbyggandet minskade under motsvarande period med 4,2 procent, inom anläggningsarbeten med 19,1 och inom specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet med 5,6 procent.

Årsförändringen av omsättningen under perioden 12/2009–2/2010 och 12/2008–2/2009, % (TOL 2008)

Årsförändringen av omsättningen under perioden 12/2009–2/2010 och 12/2008–2/2009, % (TOL 2008)

Byggföretagens försäljningsvolym ökade under januari–mars med 1,8 procent jämfört med första kvartalet år 2009. Under motsvarande period ökade husbyggnadsföretagens försäljningsvolym med 5,6 procent, medan anläggningsarbetenas försäljningsvolym minskade med 20,5 procent. Försäljningsvolymen inom specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet ökade med 4,1 procent.

Volymindexet för företagens försäljning beräknas genom att från indexserien gällande omsättning eliminera inverkan av prisförändringar.

Den nya skattekontolagen ändrar materialet för omsättningsindexen

Fr.o.m. uppgifterna för januari 2010 kommer man att använda skatteförvaltningens periodskattematerial enligt den nya skattekontolagen i omsättningsindexen. Enligt vår utredning blir inverkan av skattekontoreformen på statistiken rätt så liten. Det ackumulerade materialet är dock något mindre än tidigare när det gäller uppgifterna för januari år 2010. Därför kan tidsserierna för omsättningsindexen för januari revideras något i de följande publiceringarna. Mera information om hur ändringen av material inverkar på omsättningsindexen finns under Ändringar i denna statistik . Information om skattekontoreformen finns också på skatteförvaltningens webbplats: www.vero.fi .


Källa: Omsättningsindex för byggverksamhet, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ulla Virtanen (09) 1734 3331, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (193,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 15.6.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. mars 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/2010/03/rlv_2010_03_2010-06-15_tie_001_sv.html