Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 14.10.2010

Byggföretagens omsättning ökade med närmare 8 procent under maj–juli

Omsättningen inom byggföretagen ökade under maj–juli med 7,7 procent jämfört med motsvarande tremånadersperiod året innan. Inom husbyggandet ökade omsättningen under maj–juli med 16,5 procent, inom anläggningsarbeten minskade den med 11,1 procent och inom specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet ökade den med 6,9 procent jämfört med motsvarande period året innan.

Årsförändringen av omsättningen under perioden 5–7/2010 och 5–7/2009, % (TOL 2008)

Årsförändringen av omsättningen under perioden 5–7/2010 och 5–7/2009, % (TOL 2008)

Under maj–juli ökade byggföretagens försäljningsvolym med 19 procent jämfört med motsvarande period året innan. Under motsvarande period ökade husbyggnadsföretagens försäljningsvolym med 29,8 procent, medan anläggningsarbetenas försäljningsvolym minskade med 14 procent. Försäljningsvolymen inom specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet ökade däremot med 19,2 procent.

Volymindexet för företagens försäljning beräknas genom att från indexserien för omsättning eliminera inverkan av prisförändringar.


Källa: Omsättningsindex för byggverksamhet 2010, juli, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Ristola (09) 1734 2430, Heli Suonio (09) 1734 2481, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (224,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 14.10.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. juli 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/2010/07/rlv_2010_07_2010-10-14_tie_001_sv.html