Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 14.1.2011

Byggföretagens omsättning ökade med närmare 6 procent under augusti–oktober

Omsättningen inom byggföretagen ökade under augusti–oktober med 5,8 procent jämfört med motsvarande tremånadersperiod året innan. Inom husbyggandet ökade omsättningen under augusti–oktober med 4,8 procent, inom anläggningsarbeten minskade den med 0,4 procent och inom specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet ökade den med 9,4 procent jämfört med motsvarande period året innan.

Årsförändringen av omsättningen under perioderna 8–10/2010 och 8–10/2009, % (TOL 2008)

Årsförändringen av omsättningen under perioderna 8–10/2010 och 8–10/2009, % (TOL 2008)

Under augusti–oktober ökade byggföretagens försäljningsvolym med 14,1 procent jämfört med motsvarande period året innan. Under motsvarande period ökade husbyggnadsföretagens försäljningsvolym med 14,7 procent, medan anläggningsarbetenas försäljningsvolym minskade med 3,2 procent. Försäljningsvolymen inom specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet ökade däremot med 19,5 procent.

Volymindexet för företagens försäljning beräknas genom att från indexserien för omsättning eliminera inverkan av prisförändringar.


Källa: Omsättningsindex för byggverksamhet 2010, oktober, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Ristola (09) 1734 2430, Heli Suonio (09) 1734 2481, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (220,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 14.1.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. oktober 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/2010/10/rlv_2010_10_2011-01-14_tie_001_sv.html