Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 11.2.2011

Byggföretagens omsättning ökade över 9 procent under september–november

Omsättningen inom byggföretagen ökade under september–november med 9,3 procent jämfört med motsvarande tremånadersperiod året innan. Inom husbyggandet ökade omsättningen under september–november med 10,1 procent och inom anläggningsarbeten med 1,0 procent. Inom specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet ökade den med 11,6 procent jämfört med motsvarande period året innan.

Årsförändringen av omsättningen under perioderna 9–11/2010 och 9–11/2009, % (TOL 2008)

Årsförändringen av omsättningen under perioderna 9–11/2010 och 9–11/2009, % (TOL 2008)

Under september–november ökade byggföretagens försäljningsvolym med 17,0 procent jämfört med motsvarande period året innan. Under motsvarande period ökade husbyggnadsföretagens försäljningsvolym med 19,2 procent, medan anläggningsarbetenas försäljningsvolym minskade med 1,7 procent. Försäljningsvolymen inom specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet ökade däremot med 20,9 procent.

Volymindexet för företagens försäljning beräknas genom att från indexserien för omsättning eliminera inverkan av prisförändringar.


Källa: Omsättningsindex för byggverksamhet 2010, november, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Ristola (09) 1734 2430, Heli Suonio (09) 1734 2481, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (223,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 11.2.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. november 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/2010/11/rlv_2010_11_2011-02-11_tie_001_sv.html