Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 13.5.2011

Byggföretagens omsättning ökade med över 12 procent under december–februari

Omsättningen inom byggföretagen ökade under december–februari med 12,5 procent jämfört med motsvarande tremånadersperiod året innan. Omsättningen inom husbyggandet ökade under den senaste perioden med 15,2 procent och inom specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet med 13,2 procent. Omsättningen inom anläggningsarbeten ökade i december–februari med 0,7 procent jämfört med året innan.

Årsförändringen av omsättningen under perioderna 12/2010 — 2/2011 och 12/2009 — 2/2010, % (TOL 2008)

Årsförändringen av omsättningen under perioderna 12/2010 — 2/2011 och 12/2009 — 2/2010, % (TOL 2008)
Under december–februari ökade byggföretagens försäljningsvolym med 17,2 procent jämfört med motsvarande period året innan. Under motsvarande period ökade husbyggnadsföretagens försäljningsvolym med 20,7 procent. Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet visade en ökning på 18,7 procent. Anläggningsarbetenas försäljningsvolym minskade däremot med 2,6 procent under december–februari.

Volymindexet för företagens försäljning beräknas genom att från indexserien för omsättning eliminera inverkan av prisförändringar.


Källa: Omsättningsindex för byggverksamhet 2011, februari, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Ristola (09) 1734 2430, Heli Suonio (09) 1734 2481, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (230,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 13.5.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. februari 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/2011/02/rlv_2011_02_2011-05-13_tie_001_sv.html