Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 14.7.2011

Byggföretagens omsättning ökade med 13 procent under februari–april

Omsättningen inom byggföretagen ökade under februari–april med 13 procent jämfört med motsvarande tremånadersperiod året innan. Omsättningen inom husbyggandet ökade under den senaste perioden med 19,4 procent och inom specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet med 9,3 procent. Omsättningen inom anläggningsarbeten ökade i februari–april med 3,8 procent jämfört med året innan.

Årsförändringen av omsättningen under perioderna 2/2011–4/2011 och 2/2010–4/2010, % (TOL 2008)

Årsförändringen av omsättningen under perioderna 2/2011–4/2011 och 2/2010–4/2010, % (TOL 2008)
Under februari–april ökade byggföretagens försäljningsvolym med 15,1 procent jämfört med motsvarande period året innan. Under motsvarande period ökade husbyggnadsföretagens försäljningsvolym med 21,5 procent. Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet visade en ökning på 11,3 procent. Anläggningsarbetenas försäljningsvolym minskade däremot med 1,1 procent under februari–april.

Volymindexet för företagens försäljning beräknas genom att från indexserien för omsättning eliminera inverkan av prisförändringar.

Den omvända mervärdesskatten på byggtjänster togs i bruk i april 2011. Reformen medför ändringar i periodskattematerialet, som används som källmaterial för denna statistik, fr.o.m. uppgifterna för april 2011. Statistikcentralen bedömer under hösten huruvida skattereformen kräver ändringsåtgärder i statistikföringen.


Källa: Omsättningsindex för byggverksamhet 2011, april, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi-Maaria Manninen (09) 1734 2681, Kirsi Ristola (09) 1734 2430, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (232,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 14.7.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. april 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/2011/04/rlv_2011_04_2011-07-14_tie_001_sv.html