Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 13.9.2011

Byggföretagens omsättning ökade med nästan 8 procent under april–juni

Omsättningen inom byggföretagen ökade under april–juni med 7,7 procent jämfört med motsvarande tremånadersperiod året innan. Omsättningen inom husbyggandet ökade under den senaste perioden med 13,1 procent och inom specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet med 5,3 procent. Omsättningen inom anläggningsarbeten sjönk med 2,5 procent.

Årsförändringen av omsättningen under perioderna 4/2011–6/2011 och 4/2010–6/2010, % (TOL 2008)

Årsförändringen av omsättningen under perioderna 4/2011–6/2011 och 4/2010–6/2010, % (TOL 2008)
Under april–juni ökade byggföretagens försäljningsvolym med 6,6 procent jämfört med motsvarande period året innan. Under motsvarande period ökade husbyggnadsföretagens försäljningsvolym med 11,9 procent. Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet visade en ökning på 4,2 procent. Anläggningsarbetenas försäljningsvolym minskade däremot med 7,8 procent under april–juni.

Volymindexet för företagens försäljning beräknas genom att från indexserien för omsättning eliminera inverkan av prisförändringar.

Den omvända mervärdesskatten på byggtjänster togs i bruk i april 2011. Reformen medför ändringar i periodskattematerialet, som används som källmaterial för denna statistik, fr.o.m. uppgifterna för april 2011. Statistikcentralen bedömer under hösten huruvida skattereformen kräver ändringsåtgärder i statistikföringen.


Källa: Omsättningsindex för byggverksamhet 2011, juni, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi-Maaria Manninen (09) 1734 2681, Mira Kuussaari (09) 1734 3538, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (232,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 13.9.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. juni 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/2011/06/rlv_2011_06_2011-09-13_tie_001_sv.html