Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 14.6.2012

Byggföretagens omsättning ökade med 12,5 procent under första kvartalet år 2012

Omsättningen inom byggföretagen ökade under januari–mars med 12,5 procent jämfört med motsvarande period ett år tidigare. Omsättningen inom husbyggandet ökade under första kvartalet 2012 med 13,2 procent, inom anläggningsarbeten med 15,5 procent och inom specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet med 11,2 procent jämfört med året innan.

Årsförändringen av omsättningen under perioderna 1/2012–3/2012 och 1/2011–3/2011, % (TOL 2008)

Årsförändringen av omsättningen under perioderna 1/2012–3/2012 och 1/2011–3/2011, % (TOL 2008)
Byggföretagens försäljningsvolym ökade under första kvartalet 2012 med 4,5 procent från året innan. Inom husbyggandet ökade försäljningsvolymen med 5,2 procent och inom anläggningsarbeten med 7,3 procent. Inom specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet ökade försäljningsvolymen under januari–mars med 3,3 procent från året innan.

Volymindexet för företagens försäljning beräknas genom att från indexserien för omsättning eliminera inverkan av prisförändringar.


Källa: Omsättningsindex för byggverksamhet 2012, mars, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Kuussaari 09 1734 3538, Heli Suonio 09 1734 2481, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (240,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 14.6.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. mars 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/2012/03/rlv_2012_03_2012-06-14_tie_001_sv.html