Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 13.7.2012

Byggföretagens omsättning ökade med nästän 9 procent under februari–april

Omsättningen inom byggföretagen ökade under februari–april med 8,6 procent jämfört med motsvarande tremånadersperiod året innan. Omsättningen inom husbyggande ökade under den senaste perioden med 7,7 procent, inom specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet med 8,8 procent och inom anläggningsarbeten med 12,0 procent jämfört med ett år tidigare.

Årsförändringen av omsättningen under perioderna 2/2012–4/2012 och 2/2011–4/2011, % (TOL 2008)

Årsförändringen av omsättningen under perioderna 2/2012–4/2012 och 2/2011–4/2011, % (TOL 2008)
Under februari–april ökade byggföretagens försäljningsvolym med 0,6 procent jämfört med motsvarande period året innan. Under den senaste perioden ökade försäljningsvolymen inom anläggningsarbeten med 4,2 procent och inom specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet med 0,9 procent. Försäljningsvolymen inom husbyggnadsföretag minskade med 0,2 procent under februari–april.

Volymindexet för företagens försäljning beräknas genom att från indexserien för omsättning eliminera inverkan av prisförändringar.


Källa: Omsättningsindex för byggverksamhet 2012, april, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Kuussaari 09 1734 3538, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (237,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 13.7.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. april 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/2012/04/rlv_2012_04_2012-07-13_tie_001_sv.html