Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 13.12.2012

Byggföretagens omsättning ökade med 2,2 procent under juli–september från året innan

Omsättningen inom byggföretagen ökade under juli–september med 2,2 procent jämfört med motsvarande tremånadersperiod året innan. Omsättningen inom anläggningsarbeten ökade under den senaste perioden med 3,4 procent, inom specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet med 2,8 procent och inom husbyggande med 1,5 procent.

Årsförändringen av omsättningen under perioderna 7/2012–9/2012 och 7/2011–9/2011, % (TOL 2008)

Årsförändringen av omsättningen under perioderna 7/2012–9/2012 och 7/2011–9/2011, % (TOL 2008)
Under juli–september minskade byggföretagens försäljningsvolym med 2,9 procent jämfört med motsvarande period året innan. Under den senaste perioden minskade försäljningsvolymen inom husbyggande med 3,7 procent, inom specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet med 2,5 procent och inom anläggningsarbeten med bara 0,9 procent.

Volymindexet för företagens försäljning beräknas genom att från indexserien för omsättning eliminera inverkan av prisförändringar.

Omsättningsindexen övergår till att använda basåret 2010=100 fr.o.m. uppgifterna för januari 2013. Uppgifterna publiceras med det nya basåret för första gången 15.4.2013.


Källa: Omsättningsindex för byggverksamhet 2012, september, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Kuussaari 09 1734 3538, Eljas Tuomaala 09 1734 2723, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (241,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 13.12.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. september 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/2012/09/rlv_2012_09_2012-12-13_tie_001_sv.html