Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 13.2.2013

Byggföretagens omsättning ökade med 0,5 procent under september–november från året innan

Omsättningen inom byggföretagen ökade under september–november med 0,5 procent jämfört med motsvarande tremånadersperiod året innan. Omsättningen inom anläggningsarbeten ökade under den senaste perioden med 5,2 procent och inom specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet med 1,7 procent. Omsättningen inom husbyggandet minskade däremot med 2,2 procent.

Årsförändringen av omsättningen under perioderna 09/2012–11/2012 och 09/2011–11/2011, % (TOL 2008)

Årsförändringen av omsättningen under perioderna 09/2012–11/2012 och 09/2011–11/2011, % (TOL 2008)
Under september–november minskade byggföretagens försäljningsvolym med 4,2 procent jämfört med motsvarande period året innan. Under den senaste perioden minskade försäljningsvolymen inom husbyggande med 6,7 procent och inom specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet med 2,9 procent. Däremot ökade försäljningsvolymen inom anläggningsarbeten med 1,0 procent.

Volymindexet för företagens försäljning beräknas genom att från indexserien för omsättning eliminera inverkan av prisförändringar.


Källa: Omsättningsindex för byggverksamhet 2012, november, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ulla Virtanen 09 1734 3347, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (242,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 13.2.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. november 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/2012/11/rlv_2012_11_2013-02-13_tie_001_sv.html