Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 13.3.2013

Byggföretagens omsättning ökade under sista kvartalet år 2012 med 0,7 procent jämfört med året innan

Byggföretagens omsättning ökade med 0,7 procent under sista kvartalet år 2012 jämfört med motsvarande kvartal året innan. Omsättningen inom specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet ökade med 1,7 procent under oktober–december. Däremot minskade omsättningen inom husbyggandet samt inom anläggningsarbeten med 0,2 procent.

Årsförändringen av omsättningen under perioderna 10/2012–12/2012 och 10/2011–12/2011, % (TOL 2008)

Årsförändringen av omsättningen under perioderna 10/2012–12/2012 och 10/2011–12/2011, % (TOL 2008)
Byggföretagens försäljningsvolym minskade med 3,5 procent under sista kvartalet år 2012 jämfört med motsvarande kvartal året innan. Försäljningsvolymen krympte under oktober–december år 2012 inom alla undernäringsgrenar inom byggverksamheten. Mest minskade försäljningsvolymen inom husbyggande, med 4,4 procent. Försäljningsvolymen inom specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet minskade med 2,5 procent och försäljningsvolymen inom anläggningsarbeten minskade med 3,6 procent.

Volymindexet för företagens försäljning beräknas genom att från indexserien för omsättning eliminera inverkan av prisförändringar.

När man ser till hela år 2012 skedde en betydande försvagning av utvecklingen av byggföretagens omsättning. Under början av året ökade omsättningen ännu med över 10 procent, medan den i slutet av året avtagit till mindre än en procent. Omsättningen ökade med i genomsnitt 3,9 procent under det gångna året. Försäljningsvolymen vände däremot nedåt redan i början av år 2012 och volymen för hela året var 2,2 procent mindre än året innan.

Omsättningsindexen övergår till att använda basåret 2010=100 fr.o.m. uppgifterna för januari 2013. Uppgifterna publiceras med det nya basåret för första gången 15.4.2013.


Källa: Omsättningsindex för byggverksamhet 2012, december, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ulla Virtanen 09 1734 3347, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (243,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 13.3.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. december 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/2012/12/rlv_2012_12_2013-03-13_tie_001_sv.html