Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 12.4.2013

Byggföretagens omsättning minskade under november–januari med över 3 procent jämfört med året innan


Korrigerad 15.4.2013. Korrigeringarna har markerats med rött. Också databastabellen Omsättning inom byggverksamhet 2010=100 (TOL 2008) har korrigerats.

Byggföretagens omsättning minskade under november–januari med 3,2 procent från motsvarande period året innan. Omsättningen inom anläggningsarbeten minskade med 7,4 procent och omsättningen inom husbyggandet med 4,7 procent. Omsättningen inom specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet minskade med 0,5 procent.

Årsförändringen av omsättningen under perioderna 11/2012–1/2013 och 11/2011–1/2012, % (TOL 2008)

Årsförändringen av omsättningen under perioderna 11/2012–1/2013 och 11/2011–1/2012, % (TOL 2008)
Byggföretagens försäljningsvolym minskade under november–januari med 6,1 procent från året innan. Anläggningsföretagens försäljningsvolym minskade med 10 procent, husbyggnadsföretagens försäljningsvolym med 8,3 procent och försäljningsvolymen inom den specialiserade bygg- och anläggningsverksamheten med 4,9 procent.

Volymindexet för företagens försäljning beräknas genom att från indexserien för omsättning eliminera inverkan av prisförändringar.

Fr.o.m. detta offentliggörande övergår man till att använda basåret 2010=100 inom omsättningsindexet för byggverksamhet.


Källa: Omsättningsindex för byggverksamhet 2013, januari, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Suonio 09 1734 2481, Ulla Virtanen 09 1734 3347, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (273,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 15.4.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. januari 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/2013/01/rlv_2013_01_2013-04-12_tie_001_sv.html