Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av omsättningen inom huvudnäringsgrenar 1)

Näringsgren / referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2013-09-12)
F Byggverksamhet 01/2013 -5,3 -8,8 -3,5
02/2013 1,4 -1,1 -2,5
03/2013 -8,1 -10,2 -2,1
04/2013 4,6 3,1 -1,5
05/2013 -2,5 -3,1 -0,6
41 Byggande av hus 01/2013 -8,4 -12,0 -3,6
02/2013 3,3 0,6 -2,7
03/2013 -9,0 -11,1 -2,1
04/2013 1,3 0,0 -1,3
05/2013 -6,8 -7,4 -0,6
42 Anläggningsarbeten 01/2013 -12,8 -16,6 -3,8
02/2013 -4,5 -6,0 -1,5
03/2013 -6,1 -6,6 -0,5
04/2013 0,6 -0,4 -1,0
05/2013 2,7 2,3 -0,4
43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 01/2013 0,0 -3,5 -3,5
02/2013 0,9 -1,8 -2,7
03/2013 -7,6 -10,0 -2,4
04/2013 8,9 7,1 -1,8
05/2013 0,3 -0,4 -0,7
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Lång tid revidering av årsförändringar inom huvudnäringsgrenarna

Näringsgren År medelvärde 1) absolut värde 2)
F Byggverksamhet 2010 -1,7 1,7
2011 -1,5 1,5
2012 -1,3 1,3
41 Byggande av hus 2010 -1,6 1,6
2011 -1,9 1,9
2012 -1,0 1,5
42 Anläggningsarbeten 2010 -0,4 1,0
2011 0,3 2,3
2012 -0,7 1,2
43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 2010 -2,3 2,3
2011 -1,7 1,7
2012 -1,8 1,8
1) Genomsnittet av de uppgifter som reviderats mellan den första och den sjunde publiceringsgången under statistikåret.
2) Genomsnittet av de absoluta värdena på skillnaderna mellan den första och den sjunde publiceringsgången.

Källa: Omsättningsindex för byggverksamhet 2013, juni, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ulla Virtanen 09 1734 3347, Heli Suonio 09 1734 2481, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 12.9.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. juni 2013, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/2013/06/rlv_2013_06_2013-09-12_rev_001_sv.html