Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 12.12.2013

Byggföretagens omsättning ökade under juli–september med nästan 3 procent jämfört med året innan

Byggföretagens omsättning ökade under årets tredje kvartal med 2,6 procent jämfört med motsvarande period året innan. Omsättningen inom anläggningsarbeten ökade med 5,2 procent och inom specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet med 4,3 procent. Omsättningen inom husbyggandet var nästan oförändrad, dvs. visade en minskning på 0,2 procent.

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom byggverksamhet (TOL 2008)

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom byggverksamhet (TOL 2008)
Byggföretagens försäljningsvolym ökade under tredje kvartalet med 2,2 procent från året innan. Inom anläggningsarbeten ökade försäljningsvolymen med 4,8 procent och inom specialiserad byggverksamhet med 3,1 procent. Inom husbyggande minskade försäljningsvolymen med 1,3 procent från året innan.

Volymindexet för företagens försäljning beräknas genom att från indexserien för omsättning eliminera inverkan av prisförändringar.


Källa: Omsättningsindex för byggverksamhet 2013, september, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ulla Virtanen 09 1734 3347, Heli Suonio 09 1734 2481, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (238,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 12.12.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. september 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/2013/09/rlv_2013_09_2013-12-12_tie_001_sv.html