Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 13.3.2014

Byggföretagens omsättning minskade under sista kvartalet 2013 med 1,5 procent jämfört med året innan

Byggföretagens omsättning minskade under oktober–december 2013 med 1,5 procent jämfört med motsvarande period året innan. Omsättningen inom specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet minskade med 2,2 procent och omsättningen inom husbyggandet med 1,4 procent. Omsättningen inom anläggningsarbeten ökade något, med 0,2 procent.

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom byggverksamhet (TOL 2008)

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom byggverksamhet (TOL 2008)
Byggföretagens försäljningsvolym minskade under oktober–december 2013 med 2,3 procent från året innan. Inom specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet minskade försäljningsvolymen med 2,9 procent. Inom husbyggandet sjönk försäljningsvolymen med 2,1 procent och inom anläggningsarbeten med 0,4 procent.

Volymindexet för företagens försäljning beräknas genom att från indexserien för omsättning eliminera inverkan av prisförändringar.

Under år 2013 minskade byggföretagens omsättning med 1,9 procent från året innan. Svagast var utvecklingen inom husbyggandet, där omsättningen sjönk med 3,7 procent från året innan. Sett till kvartal minskade omsättningen inom hela byggverksamheten med undantag av tredje kvartalet då omsättningen var 1,7 procent större än året innan. Ökningen härrörde då från anläggningsarbeten och specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet.


Källa: Omsättningsindex för byggverksamhet 2013, december, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ulla Virtanen 09 1734 3347, Heli Suonio 09 1734 2481, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (239,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 13.3.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. december 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/2013/12/rlv_2013_12_2014-03-13_tie_001_sv.html