Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 12.11.2014

Byggföretagens omsättning ökade under juni-augusti med 1,3 procent från året innan

Byggföretagens omsättning ökade under juni–augusti i år med 1,3 procent jämfört med motsvarande period året innan. Omsättningen inom husbyggandet ökade med 1,6 procent och inom specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet med 1,5 procent. Omsättningen inom anläggningsarbeten var nästan på föregående års nivå. Under motsvarande period år 2013 minskade omsättningen inom hela näringsgrenen med 1,1 procent.

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom byggverksamhet (TOL 2008)

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom byggverksamhet (TOL 2008)
Byggföretagens försäljningsvolym ökade under juni–augusti med 0,8 procent från året innan. Försäljningsvolymen inom husbyggande ökade med 1,2 procent och försäljningsvolymen inom specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet med 1,1 procent. Försäljningsvolymen inom anläggningsarbeten minskade med 1,1 procent.

Volymindexet för företagens försäljning beräknas genom att från indexserien för omsättning eliminera inverkan av prisförändringar.


Källa: Omsättningsindex för byggverksamhet 2014, augusti, Statistikcentralen

Förfrågningar: Atte Lintilä 029 551 2914, Heli Suonio 029 551 2481, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (237,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 12.11.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. augusti 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/2014/08/rlv_2014_08_2014-11-12_tie_001_sv.html