Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.12.2014

Byggföretagens omsättning ökade under juli-september med 0,7 procent från året innan

Byggföretagens omsättning ökade under årets tredje kvartal med 0,7 procent jämfört med motsvarande period året innan. Omsättningen inom husbyggande ökade med 1,9 procent och omsättningen inom anläggningsarbeten med 0,2 procent. Omsättningen inom specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet var på nästan samma nivå som året innan. Under motsvarande period år 2013 ökade omsättningen inom hela näringsgrenen med 1,5 procent.

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom byggverksamhet (TOL 2008)

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom byggverksamhet (TOL 2008)
Byggföretagens försäljningsvolym minskade något under tredje kvartalet jämfört med ett år tidigare. Försäljningsvolymen inom både anläggningsarbeten och specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet minskade båda med 0,7 procent. Inom husbyggande ökade försäljningsvolymen däremot med 1,3 procent.

Volymindexet för företagens försäljning beräknas genom att från indexserien för omsättning eliminera inverkan av prisförändringar.


Källa: Omsättningsindex för byggverksamhet 2014, september, Statistikcentralen

Förfrågningar: Atte Lintilä 029 551 2914, Heli Suonio 029 551 2481, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (243,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 15.12.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. september 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/2014/09/rlv_2014_09_2014-12-15_tie_001_sv.html