Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av omsättningen inom huvudnäringsgrenar

Näringsgren / referensperiod 1) Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2015-04-14)
F Byggverksamhet 08/2014 0,1 -1,3 -1,4
09/2014 4,5 3,6 -0,9
10/2014 1,4 0,3 -1,1
11/2014 1,0 -0,1 -1,1
12/2014 10,7 8,6 -2,1
41 Byggande av hus 08/2014 0,7 -0,9 -1,6
09/2014 6,9 5,6 -1,3
10/2014 0,8 -0,6 -1,4
11/2014 -1,1 -2,6 -1,5
12/2014 11,3 9,5 -1,8
42 Anläggningsarbeten 08/2014 -0,8 -1,4 -0,6
09/2014 3,8 3,1 -0,7
10/2014 -0,9 -1,8 -0,9
11/2014 -0,4 -1,5 -1,1
12/2014 19,3 17,1 -2,2
43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 08/2014 -0,1 -1,7 -1,6
09/2014 2,7 2,1 -0,6
10/2014 2,8 1,8 -1,0
11/2014 3,6 2,7 -0,9
12/2014 7,2 5,0 -2,2
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Lång tid revidering av årsförändringar inom huvudnäringsgrenarna

Näringsgren År medelvärde 1) absolut värde 2)
F Byggverksamhet 2011 -1,5 1,5
2012 -1,3 1,3
2013 -1,5 1,5
41 Byggande av hus 2011 -1,9 1,9
2012 -1,0 1,5
2013 -1,7 1,7
42 Anläggningsarbeten 2011 0,3 2,3
2012 -0,7 1,2
2013 -0,8 1,2
43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 2011 -1,7 1,7
2012 -1,8 1,8
2013 -1,5 1,5
1) Genomsnittet av de uppgifter som reviderats mellan den första och den sjunde publiceringsgången under statistikåret.
2) Genomsnittet av de absoluta värdena på skillnaderna mellan den första och den sjunde publiceringsgången.

Källa: Omsättningsindex för byggverksamhet 2015, januari, Statistikcentralen

Förfrågningar: Atte Lintilä 029 551 2914, Heli Suonio 029 551 2481, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 14.4.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. januari 2015, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/2015/01/rlv_2015_01_2015-04-14_rev_001_sv.html