Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.6.2015

Byggföretagens omsättning ökade 5,1 procent under januari-mars

Under första kvartalet 2015 ökade byggföretagens omsättning med 5,1 procent och försäljningsvolymen med 4,8 procent från året innan. Under motsvarande period året innan ökade omsättningen med 1,4 procent.  

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom byggverksamhet (TOL 2008)

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom byggverksamhet (TOL 2008)

Volymindexet för företagens försäljning beräknas genom att från indexserien för omsättning eliminera inverkan av prisförändringar.

Revidering av uppgifter

I den automatiska editeringen av materialet har det inträffat ett fel som påverkat resultaten i det statistiska offentliggörandet 13.5. En feltolkning av uppgifterna om nedlagda företag har skett på så sätt att alla företagsnedläggningar inte har beaktats i beräkningen gällande referensperioden 12/2014–2/2015. Detta syns i en revidering nedåt av de indexserier som nu publicerats. Mer detaljerad information om revideringarna: revideringar i denna statistik


Källa: Omsättningsindex för byggverksamhet 2015, mars, Statistikcentralen

Förfrågningar: Atte Lintilä 029 551 2914, Heli Suonio 029 551 2481, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (218,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 15.6.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. mars 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/2015/03/rlv_2015_03_2015-06-15_tie_001_sv.html