Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av omsättningen inom huvudnäringsgrenar 1)

Näringsgren / referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2016-05-12)
F Byggverksamhet 09/2015 6,9 5,5 -1,4
10/2015 5,4 3,8 -1,6
11/2015 12,6 10,9 -1,7
12/2015 8,3 7,3 -1,0
01/2016 8,0 6,5 -1,5
41 Byggande av hus 09/2015 6,2 4,3 -1,9
10/2015 9,8 7,1 -2,7
11/2015 16,1 13,8 -2,3
12/2015 8,2 7,1 -1,1
01/2016 14,8 13,4 -1,4
42 Anläggningsarbeten 09/2015 10,0 9,7 -0,3
10/2015 4,5 4,1 -0,4
11/2015 12,9 12,9 0,0
12/2015 6,7 4,0 -2,7
01/2016 -4,6 -6,2 -1,6
43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 09/2015 6,3 5,0 -1,3
10/2015 1,5 0,4 -1,1
11/2015 9,0 7,4 -1,6
12/2015 9,1 8,9 -0,2
01/2016 4,7 3,0 -1,7
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Lång tid revidering av årsförändringar inom huvudnäringsgrenarna

Näringsgren År medelvärde 1) absolut värde 2)
F Byggverksamhet 2012 -1,3 1,3
2013 -1,5 1,5
2014 -1,5 1,5
41 Byggande av hus 2012 -1,0 1,5
2013 -1,7 1,7
2014 -1,8 1,8
42 Anläggningsarbeten 2012 -0,7 1,2
2013 -0,8 1,2
2014 -0,7 1,7
43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 2012 -1,8 1,8
2013 -1,5 1,5
2014 -1,5 1,5
1) Genomsnittet av de uppgifter som reviderats mellan den första och den sjunde publiceringsgången under statistikåret.
2) Genomsnittet av de absoluta värdena på skillnaderna mellan den första och den sjunde publiceringsgången.

Källa: Omsättningsindex för byggverksamhet 2016, februari, Statistikcentralen

Förfrågningar: Atte Lintilä 029 551 2914, Heli Suonio 029 551 2481, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 12.5.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. februari 2016, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/2016/02/rlv_2016_02_2016-05-12_rev_001_sv.html