Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av omsättningen inom huvudnäringsgrenar 1)

Näringsgren / referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2017-10-13)
F Byggverksamhet 02/2017 10,2 8,3 -1,9
03/2017 18,5 16,2 -2,3
04/2017 0,7 0,3 -0,4
05/2017 10,0 9,1 -0,9
06/2017 6,8 6,2 -0,6
41 Byggande av hus 02/2017 17,1 14,5 -2,6
03/2017 23,5 20,6 -2,9
04/2017 3,1 3,8 0,7
05/2017 15,3 13,8 -1,5
06/2017 10,7 9,9 -0,8
42 Anläggningsarbeten 02/2017 1,0 0,1 -0,9
03/2017 10,0 9,0 -1,0
04/2017 0,2 -1,5 -1,7
05/2017 4,2 4,2 0,0
06/2017 -5,6 -5,6 0,0
43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 02/2017 5,5 4,1 -1,4
03/2017 15,6 13,6 -2,0
04/2017 -1,8 -3,0 -1,2
05/2017 6,6 5,9 -0,7
06/2017 8,0 7,2 -0,8
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Lång tid revidering av årsförändringar inom huvudnäringsgrenarna

Näringsgren År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
F Byggverksamhet 2013 -1,5 1,5
2014 -1,5 1,5
2015 -1,6 1,7
41 Byggande av hus 2013 -1,7 1,7
2014 -1,8 1,8
2015 -2,0 2,3
42 Anläggningsarbeten 2013 -0,8 1,2
2014 -0,7 1,7
2015 -1,2 1,7
43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 2013 -1,5 1,5
2014 -1,5 1,5
2015 -1,4 1,4
1) Genomsnittet av de uppgifter som reviderats mellan den första och den sjunde publiceringsgången under statistikåret.
2) Genomsnittet av de absoluta värdena på skillnaderna mellan den första och den sjunde publiceringsgången.

Källa: Omsättningsindex för byggverksamhet 2017, juli, Statistikcentralen

Förfrågningar: Liina Arhosalo 029 551 3612, Heli Suonio 029 551 2481, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 13.10.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. juli 2017, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/2017/07/rlv_2017_07_2017-10-13_rev_001_sv.html