Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av omsättningen inom huvudnäringsgrenar 1)

Näringsgren / referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2018-10-12)
F Byggverksamhet 02/2018 5,5 3,1 -2,4
03/2018 0,7 -0,7 -1,4
04/2018 6,4 5,1 -1,3
05/2018 6,2 5,9 -0,3
06/2018 5,6 8,1 2,5
41 Byggande av hus 02/2018 10,3 7,6 -2,7
03/2018 10,5 8,6 -1,9
04/2018 7,3 5,7 -1,6
05/2018 12,6 12,2 -0,4
06/2018 16,2 15,2 -1,0
42 Anläggningsarbeten 02/2018 -9,6 -11,2 -1,6
03/2018 -26,5 -26,7 -0,2
04/2018 -14,1 -14,9 -0,8
05/2018 -10,7 -11,1 -0,4
06/2018 1,6 1,3 -0,3
43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 02/2018 3,9 1,7 -2,2
03/2018 -2,2 -3,7 -1,5
04/2018 11,3 10,0 -1,3
05/2018 5,4 4,9 -0,5
06/2018 2,5 3,0 0,5
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Lång tid revidering av årsförändringar inom huvudnäringsgrenarna

Näringsgren År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
F Byggverksamhet 2014 -1,5 1,5
2015 -1,6 1,7
2016 -1,3 1,3
41 Byggande av hus 2014 -1,8 1,8
2015 -2,0 2,3
2016 -1,1 1,1
42 Anläggningsarbeten 2014 -0,7 1,7
2015 -1,2 1,7
2016 -0,2 2,4
43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 2014 -1,5 1,5
2015 -1,4 1,4
2016 -1,9 1,9
1) Genomsnittet för åren 2014 och 2015 har beräknats på basis av de uppgifter som reviderats mellan den första och sjunde publiceringsmånaden under statistikåret. Genomsnittet för år 2016 har beräknats när materialen för statistikårets första och sista publikationsmånad färdigställts, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras.
2) Genomsnittet för åren 2014 och 2015 har beräknats på basis av skillnaderna mellan den första och sjunde publiceringsmånaden utgående från de absoluta värdena. Genomsnittet för år 2016 har beräknats på basis av skillnaderna mellan de absoluta värdena för statistikårets första och sista publikationsmånad, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras.

Källa: Omsättningsindex för byggverksamhet 2018, juli, Statistikcentralen

Förfrågningar: Liina Arhosalo 029 551 3612, Heli Suonio 029 551 2481, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 12.10.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. juli 2018, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/2018/07/rlv_2018_07_2018-10-12_rev_001_sv.html