Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av den arbetsdagskorrigerade omsättningens årsförändringar inom byggverksamhetens näringsgrenar 1)

Näringsgren / referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2019-08-14)
F Byggverksamhet 01/2019 6,5 3,3 -3,2
02/2019 7,0 7,0 0,0
03/2019 9,0 10,0 1,0
04/2019 14,1 15,1 1,0
05/2019 2,5 3,8 1,3
41 Byggande av hus 01/2019 7,8 3,3 -4,5
02/2019 7,2 4,3 -2,9
03/2019 9,8 8,3 -1,5
04/2019 18,4 17,9 -0,5
05/2019 1,1 0,5 -0,6
42 Anläggningsarbeten 01/2019 10,7 4,7 -6,0
02/2019 10,2 11,3 1,1
03/2019 17,5 19,5 2,0
04/2019 16,2 21,7 5,5
05/2019 7,4 10,1 2,7
43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 01/2019 6,2 2,9 -3,3
02/2019 5,9 9,4 3,5
03/2019 6,2 10,1 3,9
04/2019 7,4 10,4 3,0
05/2019 2,7 6,0 3,3
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av långsiktiga årsförändringar av omsättningen inom byggverksamhetens näringsgrenar

Näringsgren/År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
F Byggverksamhet 2015 -1,6 1,7
2016 -1,3 1,3
2017 -1,4 1,4
41 Byggande av hus 2015 -2,0 2,3
2016 -1,1 1,1
2017 -1,3 1,7
42 Anläggningsarbeten 2015 -1,2 1,7
2016 -0,2 2,4
2017 -0,7 2,9
43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 2015 -1,4 1,4
2016 -1,9 1,9
2017 -1,7 1,7
1) Genomsnittet för år 2015 har beräknats på basis av de uppgifter som reviderats mellan den första och sjunde publiceringsmånaden under statistikåret. Genomsnittet för år 2016 och 2017 har beräknats när materialen för statistikårets första och sista publikationsmånad färdigställts, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras. Uppgifterna har beräknats på basis av årsförändringar i den ursprungliga indexserien.
2) Genomsnittet för år 2015 har beräknats på basis av skillnaderna mellan den första och sjunde publiceringsmånaden utgående från de absoluta värdena. Genomsnittet för år 2016 och 2017 har beräknats på basis av skillnaderna mellan de absoluta värdena för statistikårets första och sista publikationsmånad, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras. Uppgifterna har beräknats på basis av årsförändringar i den ursprungliga indexserien.

Källa: Omsättningsindex för byggverksamhet 2019, juni, Statistikcentralen

Förfrågningar: Liina Arhosalo 029 551 3612, Heli Suonio 029 551 2481, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 14.8.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. juni 2019, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/2019/06/rlv_2019_06_2019-08-14_rev_001_sv.html