Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym i olika näringsgrenar inom byggverksamhet, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
07-09/2018 10-12/2018 01-03/2019 04-06/2019 01-06/2019 06/2019
F Byggverksamhet Omsättning 6,8 11,5 7,0 6,9 6,9 3,6
Försäljningsvolym 1,6 5,9 2,4 2,5 2,4 0,0
41 Byggande av hus Omsättning 10,8 15,7 5,5 5,3 5,4 0,3
Försäljningsvolym 5,8 10,3 0,7 0,7 0,7 -3,9
42 Anläggningsarbeten Omsättning 0,0 7,9 11,9 10,5 11,0 5,3
Försäljningsvolym -4,2 4,0 11,1 6,2 8,0 3,9
43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet Omsättning 5,1 8,1 7,7 7,5 7,6 6,6
Försäljningsvolym 0,2 3,1 2,7 2,8 2,8 2,2
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättningsindex för byggverksamhet 2019, juni, Statistikcentralen

Förfrågningar: Liina Arhosalo 029 551 3612, Heli Suonio 029 551 2481, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 14.8.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. juni 2019, Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym i olika näringsgrenar inom byggverksamhet, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/2019/06/rlv_2019_06_2019-08-14_tau_001_sv.html