Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym i olika näringsgrenar inom byggverksamhet, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
08-10/2018 11/18-01/19 02-04/2019 05-07/2019 01-07/2019 07/2019
F Byggverksamhet Omsättning 7,8 10,2 10,7 3,5 6,3 6,0
Försäljningsvolym 2,5 4,8 5,7 -0,4 1,9 2,0
41 Byggande av hus Omsättning 11,2 13,8 10,6 1,3 5,2 5,9
Försäljningsvolym 6,0 8,5 5,6 -3,1 0,6 1,6
42 Anläggningsarbeten Omsättning 3,9 6,0 16,5 7,2 9,7 9,5
Försäljningsvolym -0,5 3,2 12,7 4,6 6,8 6,9
43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet Omsättning 5,7 7,4 9,6 5,0 6,6 5,1
Försäljningsvolym 0,8 2,5 4,7 0,4 1,9 0,8
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättningsindex för byggverksamhet, Statistikcentralen

Förfrågningar: Liina Arhosalo 029 551 3612, Ulla Virtanen 029 551 3347, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 12.9.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. juli 2019, Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym i olika näringsgrenar inom byggverksamhet, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/2019/07/rlv_2019_07_2019-09-12_tau_001_sv.html