Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym i olika näringsgrenar inom byggverksamhet, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
10-12/2018 01-03/2019 04-06/2019 07-09/2019 01-09/2019 09/2019
F Byggverksamhet Omsättning 11,8 7,0 4,9 2,5 4,6 1,9
Försäljningsvolym 6,1 2,5 0,6 -0,9 0,6 -1,2
41 Byggande av hus Omsättning 16,7 5,8 3,3 1,9 3,5 0,2
Försäljningsvolym 11,3 1,1 -1,2 -2,3 -0,9 -3,6
42 Anläggningsarbeten Omsättning 7,0 10,2 7,9 -1,4 4,0 4,0
Försäljningsvolym 3,2 9,4 3,7 -2,5 1,9 3,5
43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet Omsättning 8,1 7,8 5,9 4,7 5,9 3,2
Försäljningsvolym 3,1 2,9 1,2 0,4 1,4 -0,7
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättningsindex för byggverksamhet, Statistikcentralen

Förfrågningar: Lauri Pullinen 029 551 3043, Liina Arhosalo 029 551 3612, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 13.11.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. september 2019, Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym i olika näringsgrenar inom byggverksamhet, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/2019/09/rlv_2019_09_2019-11-13_tau_001_sv.html