Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym i olika näringsgrenar inom byggverksamhet, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
11/18-01/19 02-04/2019 05-07/2019 08-10/2019 01-10/2019 10/2019
F Byggverksamhet Omsättning 10,4 10,5 2,0 2,4 4,3 2,1
Försäljningsvolym 5,0 5,6 -1,8 -0,9 0,4 -1,2
41 Byggande av hus Omsättning 14,4 10,2 0,2 2,3 3,8 4,2
Försäljningsvolym 9,2 5,3 -4,2 -1,7 -0,6 0,3
42 Anläggningsarbeten Omsättning 5,9 15,5 1,8 -2,7 2,3 -7,4
Försäljningsvolym 3,0 11,8 -0,8 -3,1 0,6 -7,3
43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet Omsättning 7,4 9,7 4,3 4,2 5,6 3,1
Försäljningsvolym 2,5 4,8 -0,1 0,1 1,1 -0,7
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättningsindex för byggverksamhet, Statistikcentralen

Förfrågningar: Lauri Pullinen 029 551 3043, Liina Arhosalo 029 551 3612, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 12.12.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. oktober 2019, Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym i olika näringsgrenar inom byggverksamhet, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/2019/10/rlv_2019_10_2019-12-12_tau_001_sv.html