Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym i olika näringsgrenar inom byggverksamhet, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
12/18-02/19 03-05/2019 06-08/2019 09-11/2019 01-11/2019 11/2019
F Byggverksamhet Omsättning 9,9 8,9 1,4 3,8 4,5 4,2
Försäljningsvolym 4,8 4,1 -2,1 0,4 0,6 0,8
41 Byggande av hus Omsättning 13,2 8,4 0,1 5,6 4,5 7,4
Försäljningsvolym 8,1 3,6 -4,2 1,6 0,1 3,5
42 Anläggningsarbeten Omsättning 3,8 14,5 -2,7 -3,8 1,0 -4,5
Försäljningsvolym 2,2 10,0 -4,2 -2,8 -0,1 -1,3
43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet Omsättning 7,8 8,1 4,4 4,3 5,6 3,4
Försäljningsvolym 2,9 3,4 0,0 0,3 1,2 -0,5
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättningsindex för byggverksamhet, Statistikcentralen

Förfrågningar: Lauri Pullinen 029 551 3043, Liina Arhosalo 029 551 3612, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 14.1.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. november 2019, Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym i olika näringsgrenar inom byggverksamhet, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/2019/11/rlv_2019_11_2020-01-14_tau_001_sv.html