Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym i olika näringsgrenar inom byggverksamhet, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
01-03/2019 04-06/2019 07-09/2019 10-12/2019 01-12/2019 12/2019
F Byggverksamhet Omsättning 7,2 5,1 2,6 1,8 3,8 -1,8
Försäljningsvolym 2,6 0,8 -0,9 -1,0 0,2 -3,7
41 Byggande av hus Omsättning 6,3 3,4 2,8 1,8 3,3 -6,8
Försäljningsvolym 1,5 -1,0 -1,4 -1,9 -0,9 -10,0
42 Anläggningsarbeten Omsättning 10,1 7,6 -1,9 -5,2 0,7 5,5
Försäljningsvolym 9,3 3,5 -3,1 -3,9 -0,2 6,0
43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet Omsättning 7,6 6,2 4,2 4,2 5,4 2,5
Försäljningsvolym 2,8 1,6 0,0 0,5 1,1 -1,0
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättningsindex för byggverksamhet, Statistikcentralen

Förfrågningar: Lauri Pullinen 029 551 3043, Liina Arhosalo 029 551 3612, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 13.2.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. december 2019, Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym i olika näringsgrenar inom byggverksamhet, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/2019/12/rlv_2019_12_2020-02-13_tau_001_sv.html