Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym inom byggverksamhetens näringsgrenar, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
02-04/2020 05-07/2020 08-10/2020 11/20-01/21 01/2021
F Byggverksamhet Omsättning 6,9 1,9 -2,0 -3,3 -0,7
Försäljningsvolym 4,0 0,8 -1,7 -2,9 -0,7
41 Byggande av hus Omsättning 9,0 2,2 -5,7 -6,8 0,9
Försäljningsvolym 5,9 0,6 -6,1 -6,7 1,1
42 Anläggningsarbeten Omsättning 12,4 13,2 10,5 11,6 1,3
Försäljningsvolym 15,0 19,6 14,7 12,4 6,4
43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet Omsättning 4,4 -2,0 -2,1 -3,3 -2,0
Försäljningsvolym 1,4 -3,5 -2,6 -3,1 -1,9
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättningsindex för byggverksamhet, Statistikcentralen

Förfrågningar: Lauri Pullinen 029 551 3043, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 12.03.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. januari 2021, Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym inom byggverksamhetens näringsgrenar, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/2021/01/rlv_2021_01_2021-03-12_tau_001_sv.html