Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Revideringen av årsförändringarna inom alla näringsgrenar som publicerats i statistiken presenteras på månadsnivå och årsnivå i tabellerna i databasen StatFin. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (endast på finska).

Revidering av den arbetsdagskorrigerade omsättningens årsförändringar inom byggverksamhetens näringsgrenar 1)

Näringsgren / referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2022-01-13)
F Byggverksamhet 06/2021 7,4 6,8 -0,6
07/2021 6,3 3,5 -2,8
08/2021 6,8 5,6 -1,2
09/2021 8,3 10,2 1,9
10/2021 10,4 10,8 0,4
41 Byggande av hus 06/2021 -0,7 1,2 1,9
07/2021 4,3 0,7 -3,6
08/2021 8,0 5,3 -2,7
09/2021 6,4 10,4 4,0
10/2021 10,5 11,3 0,8
42 Anläggningsarbeten 06/2021 31,0 18,6 -12,4
07/2021 5,5 2,4 -3,1
08/2021 5,8 1,0 -4,8
09/2021 11,1 10,9 -0,2
10/2021 9,3 5,0 -4,3
43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 06/2021 7,6 8,8 1,2
07/2021 8,6 6,8 -1,8
08/2021 6,2 8,0 1,8
09/2021 9,1 9,8 0,7
10/2021 10,5 12,1 1,6
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av långsiktiga årsförändringar av den arbetsdagskorrigerade omsättningen inom byggverksamhetens näringsgrenar

Näringsgren/År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
F Byggverksamhet 2017 -1,5 1,5
2018 -0,6 1,2
2019 -0,7 1,7
41 Byggande av hus 2017 -1,9 1,9
2018 -0,4 1,8
2019 -0,6 1,7
42 Anläggningsarbeten 2017 -0,4 2,3
2018 -3,6 3,6
2019 -3,9 4,3
43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 2017 -1,6 1,6
2018 -0,2 1,0
2019 0,3 2,3
1) Genomsnittet har beräknats när materialen för statistikårets första och sista publikationsmånad färdigställts, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras.
2) Genomsnittet har beräknats på basis av skillnaderna mellan de absoluta värdena för statistikårets första och sista publikationsmånad, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras.

Källa: Omsättningsindex för byggverksamhet, Statistikcentralen

Förfrågningar: Lauri Pullinen 029 551 3043, Toni Kellinsalmi 029 551 3801, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 13.1.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. november 2021, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/2021/11/rlv_2021_11_2022-01-13_rev_001_sv.html