Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym i olika näringsgrenar inom byggverksamhet, % (TOL 2008)

Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
01-03/2021 04-06/2021 07-09/2021 10-12/2021 01-12/2021 12/2021
F Byggverksamhet Omsättning -5,2 6,0 6,5 11,1 5,2 10,9
Försäljningsvolym -4,6 5,4 4,4 7,5 3,7 7,1
41 Byggande av hus Omsättning -10,1 -0,3 5,5 11,9 2,2 9,3
Försäljningsvolym -9,8 -0,3 4,4 9,3 1,3 6,4
42 Anläggningsarbeten Omsättning 4,4 23,3 4,7 6,3 9,5 10,4
Försäljningsvolym 2,7 13,8 -3,8 -4,1 1,2 -0,2
43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet Omsättning -2,8 7,7 8,3 12,2 6,9 13,0
Försäljningsvolym -2,5 7,8 7,2 9,6 5,9 10,0
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättningsindex för byggverksamhet, Statistikcentralen

Förfrågningar: Toni Kellinsalmi 029 551 3801, Lauri Pullinen 029 551 3043, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 14.2.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. december 2021, Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym i olika näringsgrenar inom byggverksamhet, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/2021/12/rlv_2021_12_2022-02-14_tau_001_sv.html