Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym i olika näringsgrenar inom byggverksamhet, % (TOL 2008)

Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
02-04/2021 05-07/2021 08-10/2021 11/21-01/22 01/2022
F Byggverksamhet Omsättning -3,1 6,6 8,3 13,0 14,5
Försäljningsvolym -2,6 5,5 5,7 8,8 9,8
41 Byggande av hus Omsättning -9,7 2,2 8,4 14,9 14,6
Försäljningsvolym -9,4 1,9 6,8 11,8 11,2
42 Anläggningsarbeten Omsättning 13,4 15,5 5,0 11,2 28,7
Försäljningsvolym 7,5 6,7 -4,1 -0,4 14,4
43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet Omsättning -0,3 8,0 9,6 11,5 10,2
Försäljningsvolym 0,1 7,8 8,0 8,6 6,9
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättningsindex för byggverksamhet, Statistikcentralen

Förfrågningar: Toni Kellinsalmi 029 551 3801, Lauri Pullinen 029 551 3043, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 14.3.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. januari 2022, Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym i olika näringsgrenar inom byggverksamhet, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/2022/01/rlv_2022_01_2022-03-14_tau_001_sv.html