Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 31.5.2017

Antalet genomsökningar av utrustning håller på att öka

Enligt Statistikcentralens uppgifter använde polisen, tullen och gränsbevakningsväsendet tvångsmedel i 197 500 fall år 2016. Detta var 260 fall (0,1 procent) fler än året innan. Av tvångsmedlen gällde en dryg fjärdedel gripande enligt polislagen (s.k. tagande i förvar av en berusad person), då man vill garantera den berusade personens eller omgivningens säkerhet. Vid övriga typer av tvångsmedel var det nästan alltid fråga om att pröva den misstänkta personens skuld eller att skydda straffprocessen. Totalt utfördes 5,3 procent fler genomsökningar av utrustning än året innan.

Polisens, tullens och gränsbevakningsväsendets tvångsmedel 2007–2016

Polisens, tullens och gränsbevakningsväsendets tvångsmedel 2007–2016

Källa: Brott och tvångsmedel 2016. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kimmo Haapakangas 029 551 3252, rikos@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (109,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 31.5.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Brott och tvångsmedel [e-publikation].
ISSN=2342-916X. Tvångsmedel 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rpk/2016/14/rpk_2016_14_2017-05-31_tie_001_sv.html