Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

8. Netto finansiella transaktioner per sektor

Sektor År Instrument
Nettoanskaffning av skulder Nettoanskaffning av finansiella tillgångar Financiella transaktioner, netto
Icke-finansiella företag och bostadssamfund 2005 3 139 3 923 784
2006 19 282 19 939 657
2007 23 359 23 327 -32
2008 35 290 29 094 -6 196
Centralbanken 2005 356 945 589
2006 837 978 141
2007 3 176 3 372 196
2008 6 108 6 320 212
Övriga monetära
finansinstitut
2005 19 096 18 662 -434
2006 30 668 31 166 498
2007 29 003 28 060 -943
2008 32 246 32 849 603
Övriga finansinstitut 2005 5 782 7 148 1 366
2006 9 123 9 673 550
2007 3 724 3 943 219
2008 -5 340 -4 313 1 027
Institut för
finansierings- och
försäkringsverksamhet
2005 311 548 237
2006 -316 117 433
2007 15 266 251
2008 184 -269 -453
Försäkringsföretag
och pensionsfonder
2005 3 148 1 678 -1 470
2006 1 495 1 433 -62
2007 1 240 975 -265
2008 1 207 1 347 140
Offentlig sektor 2005 -2 025 1 437 3 462
2006 -809 5 973 6 782
2007 -164 9 206 9 370
2008 788 8 601 7 813
Hushåll 2005 10 023 9 116 -907
2006 11 835 8 501 -3 334
2007 9 806 6 766 -3 040
2008 8 778 4 473 -4 305
Utlandet 2005 20 138 15 777 -4 361
2006 37 115 31 689 -5 426
2007 28 562 23 348 -5 214
2008 14 747 14 906 159

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Okko +358-9-1734 3341, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 29.1.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2008, 8. Netto finansiella transaktioner per sektor . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2008/rtp_2008_2010-01-29_tau_008_sv.html