Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

9. Statistik skillnad per sektor

Sektor Instrumentti År
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Icke-finansiella företag och
bostadssamfund
Financiella transaktioner, netto 4 749 7 495 3 659 6 442 3 111 784 657 -32 -6 196
Nettoanskaffning av finansiella tillgångar 4 201 6 834 7 771 6 757 8 491 5 252 6 308 3 474 -347
Statistik skillnad -548 -661 4 112 315 5 380 4 468 5 651 3 506 5 849
Finansiella
företag och försäkringsföretag
Financiella transaktioner, netto -595 -3 449 1 951 -938 185 288 1 560 -542 1 529
Nettoanskaffning av finansiella tillgångar -11 506 1 357 -216 303 1 023 1 579 1 057 2 464
Statistik skillnad 584 3 955 -594 722 118 735 19 1 599 935
Offentlig sektor Financiella transaktioner, netto 8 666 7 206 5 643 3 217 3 748 3 462 6 782 9 370 7 813
Nettoanskaffning av finansiella tillgångar 9 031 6 909 5 689 3 329 3 194 3 954 6 462 9 317 7 637
Statistik skillnad 365 -297 46 112 -554 492 -320 -53 -176
Hushåll Financiella transaktioner, netto -1 526 -280 -2 336 -224 -2 854 -907 -3 334 -3 040 -4 305
Nettoanskaffning av finansiella tillgångar -4 000 -2 926 -2 751 -2 561 -2 505 -4 863 -6 912 -6 869 -5 499
Statistik skillnad -2 474 -2 646 -415 -2 337 349 -3 956 -3 578 -3 829 -1 194
Hushållens
icke-vinstsyftande organisationer
Financiella transaktioner, netto -521 65 866 28 993 734 -239 -542 1 000
Nettoanskaffning av finansiella tillgångar 949 532 309 227 250 371 398 245 433
Statistik skillnad 1 470 467 -557 199 -743 -363 637 787 -567
Utlandet Financiella transaktioner, netto -10 773 -11 037 -9 783 -8 525 -5 183 -4 361 -5 426 -5 214 159
Nettoanskaffning av finansiella tillgångar -10 170 -11 855 -12 375 -7 536 -9 733 -5 737 -7 835 -7 836 -6 561
Statistik skillnad 603 -818 -2 592 989 -4 550 -1 376 -2 409 -2 622 -6 720

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Okko +358-9-1734 3341, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 29.1.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2008, 9. Statistik skillnad per sektor . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2008/rtp_2008_2010-01-29_tau_009_sv.html